Ακολουθεί (πτυσσόμενος) κατάλογος "πιθανών ερωτήσεών σας" και απαντήσεών τους. Κλικ στο πιθανό ερώτημά σας και θα αναπτυχθεί η απάντηση. Για περισσότερες ερωτήσεις, μπορείτε να μας στείλετε mail στο sec@neospaidagogos.gr .Πώς μπορώ να παρακολουθήσω το συνέδριό σας;

Πρέπει να εγγραφείτε σύνεδρος.

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης του συνεδρίου;

Στους εγγεγραμμένους σύνεδρους, θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης διήμερου συνεδρίου.

Θέλω να εγγραφώ σύνεδρος για συγκεκριμένη συνεδρία. Μπορείτε να μου κρατήσετε θέση στη συνεδρία αυτή;

Δεν γίνεται εγγραφή σε συγκεκριμένη συνεδρία/αίθουσα. Ας δειχθεί προσοχή στο σημείο αυτό. Ούτε μπορεί να γίνει προκράτηση θέσης σε συγκεκριμένη συνεδριακή αίθουσα. Αν ο σύνεδρος δε βρει θέση σε κάποια αίθουσα της πρώτης προτίμησής του, θα προσπαθήσει να βρει θέση σε άλλη αίθουσα, που το πρόγραμμά της, πιθανά μπορεί να τον ενδιαφέρει. Οι συνεδριακές αίθουσες χωρούν: 400 άτομα – 120 άτομα – 40 άτομα-80 άτομα. Εκτιμούμε ότι θα υπάρχει δυνατότητα κινητικότητας των σύνεδρων σε όποιες αίθουσες επιθυμούν να παρακολουθήσουν συγκεκριμένες συνεδρίες. Όμως δε μπορούμε να τη διασφαλίσουμε πλήρως, για όλες τις αίθουσες.

Πότε μπορώ να αποχωρήσω από το συνέδριο;

Μπορείτε να αποχωρήσετε από το συνέδριο μετά τις 13.00 της δεύτερης ημέρας. Ή να αποχωρήσετε και να επανέλθετε σε όποια συνεδρία σας ενδιαφέρει. Ας έχετε όμως υπόψη ότι για λόγους διατήρησης της ησυχίας, η είσοδος και η αποχώρηση σύνεδρου από κάθε συνεδριακή αίθουσα θα γίνεται στην αρχή και στο τέλος κάθε συνεδρίας.

Από πού θα δοθούν οι βεβαιώσεις συμμετοχής (Σύνεδρου-Εισηγητή) και πότε;

H Συνεδριακή Γραμματεία θα χορηγήσει τις βεβαιώσεις σύνεδρου και εισηγητή. Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης συνεδρίου (σύνεδρου) θα δίνονται μετά τις 13.00 της 2ης συνεδριακής ημέρας. Για τους συμμετέχοντες εισηγητές από απόσταση, προβλέπεται η ηλεκτρονική αποστολή των Βεβαιώσεων Δημοσίευσης-Εισηγητή Οι βεβαιώσεις εισηγητών, θα δίνονται αφού γίνει η εισήγηση ενώπιον των σύνεδρων, όπως είναι τοποθετημένη στο πρόγραμμα. Κάθε σύνεδρος θα πρέπει να φροντίσει για την έγκαιρη παραλαβή τους.

Ποιες είναι οι παροχές στους εγγεγραμμένους σύνεδρους;

Στους εγγεγραμμένους σύνεδρους θα παρασχεθούν: α) Έντυπη Βεβαίωση παρακολούθησης Συνεδρίου, β) Ο ηλεκτρονικός τόμος πρακτικών του συνεδρίου (e-Book/pdf, διαμέσου download link).

Είμαι εισηγητής στο συνέδριό σας και χρειάζομαι βεβαίωση για το βιογραφικό μου. Ποια άλλα έγγραφα θα χρειαστώ;

Στους εισηγητές του συνεδρίου, μετά την παρουσίαση της εργασίας τους στο συνεδριακό κοινό, θα χορηγηθεί βεβαίωση εισηγητή. Οι εισηγητές Θα πρέπει να κρατήσουν για το αρχείο τους το e-bοok/pdf του Τόμου Πρακτικών του συνεδρίου.

Για την παρουσίαση της εργασίας μου χρειάζομαι σύνδεση στο ίντερνετ. Ο συνεδριακός χώρος διαθέτει ασύρματο ίντερνετ;

Ο συνεδριακός χώρος διαθέτει ασύρματο ίντερνετ.

Θέλω να παρακολουθήσω μόνο μια συγκεκριμένη εργασία του προγράμματος. Μπορώ να εγγραφώ σύνεδρος για αυτήν τη συγκεκριμένη συνεδρία;

Δεν μπορεί να γίνει εγγραφή σύνεδρου για συγκεκριμένη συνεδρία/αίθουσα. Ας δειχθεί προσοχή στο σημείο αυτό. Ούτε μπορεί να γίνει προκράτηση θέσης σε συγκεκριμένη συνεδριακή αίθουσα. Αν ο σύνεδρος δε βρει θέση σε κάποια συνεδρία/αίθουσα της προτίμησής του, θα προσπαθήσει να βρει θέση σε άλλη αίθουσα, που το πρόγραμμά της, πιθανά μπορεί να τον ενδιαφέρει. Οι συνεδριακές αίθουσες χωρούν: 400 άτομα – 120 άτομα – 40 άτομα-80 άτομα. Μόλις συμπληρωθεί ο αριθμός των 640 σύνεδρων, θα σταματήσουν οι εγγραφές νέων σύνεδρων. Θα υπάρξει ανακοίνωση στο website του συνεδρίου. Εκτιμούμε ότι θα υπάρχει δυνατότητα κινητικότητας των σύνεδρων σε όποιες αίθουσες επιθυμούν να παρακολουθήσουν συγκεκριμένες συνεδρίες. Όμως δε μπορούμε να τη διασφαλίσουμε πλήρως..

Θα παρουσιάσω εργασία στο συνέδριο, που απαιτεί εγκατάσταση συγκεκριμένου λογισμικού στον υπολογιστή της παρουσίασης. Μπορώ να εγκαταστήσω το λογισμικό στον υπολογιστή της συνεδριακής αίθουσας;

Όχι, δε μπορείτε να εγκαταστήσετε λογισμικό στον υπολογιστή του συνεδρίου ή να χρησιμοποιήσετε το δικό σας φορητό Στο συνέδριο θα έλθετε μόνο με το αρχείο pοwerpoint για παρουσίαση της εργασίας. Ας συμπεριλάβετε αρκετά screenshots στο powerpoint σας.

Μπορώ να έχω μαζί μου το φορητό μου και να τον συνδέσω στο προτζέκτορα της συνεδριακής αίθουσας;

Στις εργασίες του συνεδρίου θα χρησιμοποιηθεί μόνο ο εξοπλισμός που παρέχει ο συνεδριακός χώρος.

Η εργασία μου έχει εγκριθεί για συμμετοχή στο συνέδριο από την Επιστημονική Επιτροπή. Όμως προέκυψε κώλυμα κι αδυνατώ να την παρουσιάσω. Θα μου δώσετε βεβαίωση εισηγητή;

Σύμφωνα με τη συνεδριακή δεοντολογία, εργασίες των κατηγοριών: "Εισηγήσεις-Σύντομες ανακοινώσεις-Παρουσιάσεις λογισμικού-Διδακτικά σενάρια", που δεν θα παρουσιαστούν στο συνέδριο, δεν θα περιληφθούν στον τόμο πρακτικών του συνεδρίου, ούτε θα χορηγηθεί οποιαδήποτε βεβαίωση. Ο κωλυόμενος/οι κωλυόμενοι θα πρέπει να βρούν κατάλληλο αντιπρόσωπό τους, που θα παρουσιάσει την εργασία στο συνεδριακό ακροατήριο.

Ποια είναι η διαδικασία κρίσης των εργασιών;

Οι εργασίες κρίνονται σε ολοκληρωμένο κείμενο, σε πλαίσιο ανώνυμης κρίσης. Κάθε εργασία προωθείται τουλάχιστον σε 3 Κριτές, χωρίς το όνομα του συγγραφέα. Επίσης η κρίση κοινοποιείται στον κρινόμενο χωρίς το όνομα του κριτή. Οι εργασίες κρίνονται τουλάχιστον από 3 κριτές και η αποδοχή ή η μη αποδοχή προκύπτει με την πλειοψηφία που σχηματίζεται. Μια εργασία μπορεί να κριθεί "Αποδεκτή, χωρίς διορθώσεις", "Αποδεκτή, αφού γίνουν οι προτεινόμενες διορθώσεις", να μετατραπεί σε "Αναρτημένη Ανακοίνωση" ή να απορριφθεί.

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ Εισήγησης και Σύντομης Ανακοίνωσης;

Οι Εισηγήσεις αναφέρονται σε ολοκληρωμένες ερευνητικές εργασίες, μελέτες, διδακτικές προτάσεις. Οι Σύντομες Ανακοινώσεις αναφέρονται σε ερευνητικές εργασίες, μελέτες, διδακτικές προτάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.