Τα πρακτικά του 5ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" Αθήνα, 28-29 Απριλίου 2018.

Είναι αναρτημένα εδώ: http://users.sch.gr/synedrio/praktika.html